Регионалният исторически музей в град Плевен е сред най-големите в България. Гостите му успяват да се потопят в атмосферата на отминали епохи и да се докоснат до уникални експонати, разказващи за историята на Плевенския край от древността до наши дни.

Фондът на музея наброява  над 200 000 музейни ценности – документални и веществени свидетелства за историята, материалната и духовната култура, образци от живата и неживата природа, които са неделима част от националното ни културно-историческо и природно наследство.

По профил Регионален исторически музей – Плевен е общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени следните основни експозиции: Археология, Етнография, История на България ХV – ХІХ в., Нова и най-нова история, Гена Димитрова, Природа.

Музеят е разположен в забележителна като архитектура и размери сграда – паметник на културата с национално значение, построена през 1884-1888 г. по италиански проект за казарма.

Работно време: 

Зимно работно време:
(от 1 ноември до 31 март)
09.00 – 12.00 ч.
12.30 – 17.30 ч.

Лятно работно време:
(от 1 април до 31 октомври)
09.30 – 12.00 ч.
12.30 – 18.00 ч.

Регионален Исторически Музей, улица „Стоян Заимов“, Плевен, България