Много възможности за разходка, отдих и развлечения предлага единствения по рода си парк „Кайлъка” в непосредствена  близост до Плевен. Разположен е на площ от 10 000 декара в живописния каньон на р. Тученишка впечатлява с богатата и разнообразна флора и фауна, където се срещат уникални за България и Балканския полуостров растения, а много от птиците и бозайниците са включени в Червената книга. Защитена природна местност от 1969 г. Изобилства с много места за развлечения – язовири, езеро с лодки и водни колела, детски площадки, тенис кортове, зоокът, множество хотели, заведения и единствения в страната ресторант в пещера.

Парк Кайлъка, Плевен, България