Здравоохранение

ВМА МБАЛ – Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Георги Кочев” № 6

Телефон: 064 890604; 0888 155507

Сайт: http://www.vma.bg

 

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Георги Кочев” № 8 А

Телефон: 064 886100

E-mail: umbal@umbalpln.com

Сайт: http://www.umbalpleven.com

 

Университетска МБАЛ “Сърце и мозък” ЕАД, гр. Плевен

Адрес: ул. “Пиер Кюри” № 2

Телефон: 064 678400

E-mail: info@heartandbrain.bg

Сайт: http://heartandbrain.bg/

 

Университетска СБАЛ по Кардиология – Плевен

Адрес: ул. “Ген. Владимир Вазов” № 91, Медицински университет, Втора клинична база, ет. 3

Телефон: 064 804480; 0885 188015

Сайт: http://cardiopleven.eu/

 

Медицински център Репромед

Адрес: гр. Плевен, ул. “Васил Априлов” № 14

Телефон: 064 803023; 064 803062

E-mail: repromed@abv.bg

Сайт: http://repromed.bg/

 

Медицински център КИРМ “Света Елисавета”, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, бул. “Скобелев” № 20

Телефон: 064 804790

E-mail: info@ivfpleven.com

Сайт: http://www.ivfpleven.com

 

Медицински център “Екзакта Медика” ООД, гр. Плевен

Адрес: Адрес 1: ул. “Тодор Каблешков” № 35; Адрес 2: ул. “Христо Ясенов” № 12; Адрес 3: ул. “Васил Левски” № 60

Телефон: 064 885555; 064 986666; 064 804838 (регистратура)

E-mail: exacta_medica@optisprint.net

Сайт: http://www.exacta-medica.com/

 

Медицински център “АПЕКС” ООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, бул. “Русе” № 1

Телефон: 064 807440; 0885 888290

Сайт: http://medicalcenterapexinfo.wordpress.com/

 

МБАЛ “Свети Панталеймон – Плевен” ООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ж.к. “Дружба” 2, ул. “Трите бора” № 24

Телефон: 064 872020; 0878 471334

E-mail: hospital@svetipantaleimon.com

Сайт: http://svetipantaleimon.com

 

МБАЛ “Света Параскева” ООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Даскал Димо” № 22

Телефон: 064 801888

E-mail: mbal_stparaskeva@abv.bg; saintparaskeva@abv.bg

 

МБАЛ “Света Марина” ЕООД, гр. Плевен

Адрес: Западна индустриална зона, ул. “Българска авиация”

Телефон: 0700 20006; 064 805666

E-mail: info@svmarina.com

 

МБАЛ “Авис – Медика” ООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, парк Кайлъка, местност Стражата

Телефон: 064 909090 (ДКЦ); 064 909092 (МБАЛ)

E-mail: clinic@avismedica.com

Сайт: http://www.avismedica.com/

 

ДКЦ – Плевен ЕООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Георги Кочев” № 8 А

Телефон: 064 886455

E-mail: dkz_pleven@abv.bg

Сайт: http://www.dkcpleven.com/

 

ДКЦ 1 – Плевен ЕООД

Адрес: гр. Плевен, ул. “Панега” № 28

Телефон: 064 899200

 

ДКЦ 2 – Плевен ЕООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” № 1

Телефон: 064 888212

E-mail: mail@dkc2-pleven.com

Сайт: http://www.dkc2-pleven.com

 

“ДКЦ 3 – Плевен” ЕООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ж.к. “Сторгозия”

Телефон: 064 678740; 064 680453

E-mail: dkc_3@outlook.com

Сайт: http://www.dkc3pleven.com/

 

 

Дентална клиника “Тандем-Дент”, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Цар Симеон” № 18

Телефон: 0883 436731; 0883 431698; 0878 446681

E-mail: tandemdent@gmail.com

Сайт: https://tandemdent.com/

 

Ветеринарна клиника “Ветсервиз”, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул “Бяло море” № 19

Телефон: 064 801187

E-mail: vetserviz@abv.bg

Сайт: http://vetserviz.bg/

 

Очен медицински център “Окулус” ЕООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 124 /бившата УНГ клиника/

Телефон: 064 837711; 0878 358175

E-mail: office@oculus-mc.com

Сайт: http://www.oculus-mc.com

 

Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Г. Кочев” № 8

Телефон: 112; 064 825064

E-mail: csmp@csmp-pleven.eu

Сайт: http://www.csmp-pleven.eu/

 

Кабинет за неотложна помощ

Адрес: гр. Плевен, ул. „Христо Ясенов“ № 13 (сградата на „Екзакта Медика“).

Работно време: от 20:00 ч- до 8:00 ч– в делнични дни,

почивните и празнични дни – денонощно.

тел. 064/98 66 66 – Регистратура