Природният резерват в местността “Чернелка” е живописен карстов каньон в централната част на Дунавската равнина, на около 12 км от град Плевен. По протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен каньон с ширина- от 60 до 200 метра, и височина на скалите – от 10 до 35-40 метра.Изключителното богатство на скални образувания, специфичната орнитофауна и разнообразната флора са причина през 1969г. района да бъде обявен за природна забележителност. Тук се срещат представители на над 200 вида птици, 9 вида риби, 5 вида земноводни и 11 вида влечуги. Освен прекрасни природни забележителности “Чернелка” има и богато историческо минало: късно-антични и средновековни крепости – „Градище”; „Царевата пещера”; римски път- запазен и до днес; ранно-християнски скален манастир, както и свързаният с предполагаемо древно човешко присъствие „Провъртеник” – скално образувание с дълбочина около 15 метра и формата на пръстен. Може да се видят и няколко изключителни природни феномена – карстовите извори „Баба Радица”, „Бъбля” и „Капчука, пещерите „Царева дупка”, „Момината” и „Ивановата”.

През 2001 година по проект на Община Плевен в местността „Чернелка” е изградена екопътека, където са поставени 18 моста, много барбекюта, беседки, места за отдих. По средата на маршрута се намира хижа “Капчука”, която разполага с 20 места, туристическа кухня и столова, водоснабдена и електрифицирана. До началото на екопътеката може да се подходи както от село Горталово, така и от село Къртожабене.

Карстово ждрело Чернелка, България