Експозицията на Къща музей „Велик княз Николай Николаевич” отразява дейността на Главната квартира на руската армия по време на Плевенската епопея. Тук пребивават главнокомандващия Дунавската руска армия генерал Николай Николаевич  и император Александър ІІ в периода от 26 октомври до 10 декември 1877 г.  Експозицията е уредена в къ­ща­та на Иван Стой­ков-Тро­ян­ча­ни­на, стро­е­на през пе­ри­о­да 1862-1865 г. В този дом в присъствието на граф Н. Игнатиев, ген. Н. Обручев, ген. Д. Милютин, ген. Е. Тотлебен, ген. Й. Гурко се про­веж­дат во­ен­ни съ­ве­ти и се взе­мат важ­ни стра­те­ги­чес­ки ре­ше­ния за хо­да на вой­на­та, блокадата на Плевен, зимното преминаване на Балкана. Тук е изготвен на френски език проектът на Сан-Стефанския мирен договор, подписан на 3 март 1878 г. Артилерийската зала и откритата експозиция в парка представят оръдия от руската крепостна артилерия, 10-цевни руски картечници и артилерийски принадлежности използвани в боевете при Плевен по време на ІІІ-я щурм. Музеят е паметник на културата с национално значение.

Работно време: 08:00 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
Почивен ден – събота и неделя

Вход свободен

Телефони: 06513/ 21-06; 064/ 830-251

Къща-музей „Великий княз Николай Николаевич“, 3501, Пордим, България