Във времена на сложна и противоречива ситуация на културата в България, Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ предприема ангажимент и отговорност към запазването на професионалното театрално изкуство в Плевен и провеждането на разнообразен репертоар.

Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ се стреми не към лесния успех на комерсиалния спектакъл, а към развиване и изследване на театралния език и нови кодове за комуникация с публиката.

Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, улица „Васил Левски“, Плевен, България